Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto 2023 m. pavasario semestro sausio mėnesio paskaitų grafikas 

Dvasinio tobulėjimo fakultetas 2023 m. sausio 02 d. 15.30 val. „Naujųjų metų spalvos teatralo akimis“ 2023 m. sausio 16 d. 15.30 val. „Žymiausios Paryžiaus bažnyčios“ 2023 m. sausio mėn. 30 d. 15.30 val. „Gyvenimo pamokos – esmė slypi smulkmenose“ Paskaitos vyksta Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre,  Tilžės g. 186. Žmogaus ir socialinės aplinkos pažinimo fakultetas 2023 …

Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių TAU 2022 m. rugsėjo mėn. pasirašė sutartį dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi  dviejų programų finansavimo.

Žmogaus ir aplinkos pažinimo  bei Sveikatos fakultetuose įgyvendinta jungtinė programa „Darni, subalansuota socialinė aplinka ir stipri sveikata, senjorų laimingo gyvenimo vienovės šaltinis“. Senjorai ir vyresnio amžiaus darbingi asmenys įgijo/patobulino integracijos/reintegracijos į visuomenę įgūdžius, buvo mokomi praktikoje taikyti įgytas žinias apie asmens poziciją ir vaidmenį socialinėje aplinkoje. Sveikatos fakulteto klausytojai supažindinti su atsakingu ir racionaliu vaistų …

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre  – neformaliojo suaugusiųjų švietimo „Eko sąmoningumo stovykla“!

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras lapkričio 14 – gruodžio 5 dienomis vykdė neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Eko sąmoningumo stovykla“, kurią finansavo Šiaulių miesto savivaldybė. Bendradarbiavome  su Trečiojo amžiaus universitetu, todėl dauguma senjorų buvo pakviesta būtent iš šio universiteto. Programos pagrindinis tikslas buvo ugdyti ekologinę savimonę, padedant atsiskleisti gamtinėje, socialinėje ir kūrybinėje erdvėje. Daug …

Neįgaliųjų režimas