Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių TAU 2022 m. rugsėjo mėn. pasirašė sutartį dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi  dviejų programų finansavimo.

Žmogaus ir aplinkos pažinimo  bei Sveikatos fakultetuose įgyvendinta jungtinė programa „Darni, subalansuota socialinė aplinka ir stipri sveikata, senjorų laimingo gyvenimo vienovės šaltinis“. Senjorai ir vyresnio amžiaus darbingi asmenys įgijo/patobulino integracijos/reintegracijos į visuomenę įgūdžius, buvo mokomi praktikoje taikyti įgytas žinias apie asmens poziciją ir vaidmenį socialinėje aplinkoje. Sveikatos fakulteto klausytojai supažindinti su atsakingu ir racionaliu vaistų vartojimu, alternatyviais gydymo/gydymosi būdais, sveikatos priežiūros teisiniu reglamentavimu, pacientų teisėmis.

Humanitarinio ir dvasinio tobulėjimo fakultetuose plečiamas vyresniojo amžiaus žmonių gimtosios kalbos, literatūros, krašto ir pasaulio pažinimas, stiprinamas jų patriotizmas bei socialinį aktyvumas. Vyresnio amžiaus asmenys supažindinti su asmenybės dvasinio tobulėjimo ypatumais. Suteikta praktinių žinių jiems aktualiais klausimais. Humanitarinio fakulteto klausytojai išklausė paskaitų ciklą „Migracijos štrichai XX a. istoriniuose ir sociokultūriniuose kontekstuose“.

Žmogaus santykį su aplinka, savianalizės ir savirealizacijos procesus atkoduoti ir suprasti klausytojai buvo mokomi užsiėmimuose „Šiuolaikinis prancūzų romanas“(lekt. dr. prof. Vytautas Bikulčius), „Gyvenimas šalia pasvirusios vertybių piramidės (lekt. Vitalija Morkūnienė). Neatsiejamą žmogaus ryšį šimtmečiais su jį supančia aplinka analizavo lekt. Martynas Kazlauskas paskaitoje „Augalai ir jų įvairovė“. Paskaitos „Teatras, kaip žiūrovo pasaulėjautą įtakojantis menas“ metu lekt. aktorė Nomeda Bėčiutė kvietė klausytojus diskusijai ne tik apie teatre vykstančius pokyčius ir procesus, tačiau ir apie meno vertę, laikmečio iššūkius ir didžiausią teatro kritiką – žiūrovą. Lektorius dr. Edvardas Gribačiauskas ypatingą dėmesį kreipė į kasdienos svarbą paskaitos Gyvenimo pamokos: esmė slypi smulkmenose“ metu. Pasaulėžiūros gilinimo galimybę klausytojai turėjo kunigo Gintaro Joniko paskaitoje „ Kunigystės ypatumai Amerikoje ir Lietuvoje“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Neįgaliųjų režimas